Sunday, October 11, 2020

Projekt

Järgmine suurem ülesanne on meil uuringuprojekti läbiviimine.

Uuringuprojekt peab olema eesmärgiga mingi probleem ära lahendada, teada saada mida enamus või mingi grupp soovib koolis, huvikoolis vms muuta.

Tegeleme projekti ettevalmistustega:

 • lisa projekti jaoks ajaveebi staatiline leht;
 • lisa sinna andmed oma projekti kohta (pealkiri/teema, eesmärk, läbiviijad, valim, ajakava).


Kuvatõmmis

Sunday, May 10, 2020

Ilmavaatluse analüüs

Oma ajaveebi lisa uus postitus ilmavaatluse tulemuste kohta, tee lühike kokkuvõte vaatlustulemustest: kas on märgata mingeid muutusi aja jooksul, kas on märgata kliima soojenemist, tormituulte sagenemist või vastupidi vms. 

Lisa postitusele diagrammid kuvatõmmistena. NB! Ära unusta postituse ilmestamist.

Foto:Väino Tuisk

Saturday, May 2, 2020

Analüüsidest ja ilmavaatlus

STATISTIKA ANALÜÜSIDEST

Une- ja õppimistundide ning kehalise aktiivsuse jälgimise tulemustest mõned mõtted. 

Selgub et õppetöösse suhtumine paistab selgelt välja ka statistikast: need kellel asjad korras, kulutavad õppetööle rohkem aega kui need kellel õppetööga rohkem probleeme. Minu järeldus on see et kõige olulisem on suhtumine õppimisse mitte võimed või võimalused ja oskused. Kes õppimiseks aega võtab ja asjadega tõsiselt tegeleb see on ka edukam. Siit võiks teha järelduse kogu eluks.
Unega ei paista probleeme olevat, ilmselt on see üks distantsõppega kaasnevaid postiiivseid tulemusi et vabama ajaplaneeringu tõttu on võimalik ka rohkem magada. Uni on ju väga tähtis.

Kõige murelikumaks teeb üleüldine vähene kehaline aktiivsus.
6–19 aastased lapsed võiksid liikuda 2012. aastal ilmunud ulatusliku uuringu kohaselt ööpäevas vähemalt 12 000 sammu. Muidugi ei ole meie statistika tabelites alati täpne aga tegeliku olukorra ja soovitusliku sammude arvu vahel on erinevus sageli kordades.

Ma väga loodan et selle ülesande käigus nii mõnigi oma kehalise aktiivuse probleemi märkas ja sellega tegeleb.

UUS ÜLESANNE

Tee Google Drive kausta Portfell ülesande vastuseks uus tabel Ilmavaatlustest ühes Eesti asukohas 3. mail. Asukohad leiad Stuudiumist tänase tunni kommentaarist. 


Ilmavaatlustest kasuta keskmist õhutemperatuuri ja keskmist tuule kiirust. Vaatluse andmed saad EMHi veebilehelt. Vaatlust alusta 2005. aastast ja lõpeta 2020. aasta andmetega. 

Tabeli koostamisel pea silmas et ilmavaatluse tulemuste lahtrites oleksid ainult arvud ilma ühikute ja tühikuteta muidu ei saa teha arvutusi.

Tabeli alla tee arvutused maksimaalse minimaalse ja keskmise väärtuse arvutamiseks. Arvutamisel kasuta funktisoone =min(), =max() ja =average(). Vt eelmise ülesande videost kuidas arvutusi teha.

Vormista tabel korrektselt ja kujunda - jooni tabeli lahtrid ja värvi taustad. Lisa vaatluste tulemuste kohta 2 eraldi diagrammi, üks õhutemperatuuri muutumisest ja teine tuulekiiruse muutumisest. 


Foto: Väino Tuisk

Sunday, April 26, 2020

Statistika andmete analüüs

Lisa oma ajaveebi eelmises ülesandes koostatud  sammude, une- ja õppimistundide tabeli andmete põhjal postitus kus analüüsi andmeid.
Analüüsis too välja millistel päevadel on suurimad, väiksemad tulemused - proovi põhjendada millega need tulemused seotud võiks olla. Kas on märgata mingeid seoseid, nt unetundide ja õppimistundide vahel, sammude ja unetundide vahel jne. Kas on märgata mingeid tendentse, nt õppimisele kulub järjest vähem aega, nädalavahetusel on kehaline aktiivsus suurem (samme rohkem) jne.
Lisa postitusele kuvatõmmis tabelist ja diagrammidest. 


Kuvatõmmis Väino Tuisk

Sunday, April 12, 2020

Statistika kokkuvõtted ja diagrammid

Kui nüüd statisika tabelis olemas siis teeme selle põhjal kokkuvõtte ja  analüüsi.


 • Tabeli arvandmed peavad olema ilma ühikuteta muidu ei saa arvutusi teha.
 • Tee tabelis vajalikud arvutused - iga arvutulba alla leia minimaalne, maksimaalne ja keskmine väärtus. Selleks kasuta funktsioone min(), max() ja average(). Funktsiooni kirjutamist alusta "=" - märgiga.
 • Tee tabel ilusamaks: kasuta lahtrite joonimist, taustavärvi ja teksti ilmestamist.
 • Koosta 2  diagrammi, üks kus näha sammud ja teine une- ja õppimistundide kohta. NB! Vali sobiv graafiku tüüp. Paiguta diagrammid tabeli alla või kõrvale nii et need ei kataks tabelit ega pilte.


Sunday, April 5, 2020

Statistika - andmete kogumine


Uus ülesanne

1.
Moodusta oma Google Drive'i Portfellis ülesande vastuseks uus arvutustabel nimega Statistika.

Tekita järgmine  tabel:


2.
Lisa Google kalendrisse meeldetuletus et nädala jooksul iga päev täidad tabelit:


3.
Lisa kuvatõmmis (Win+Shift+S) kalendri sündmuse lisamisest tabeli juurde.

4.
Tabelisse lisa iga päev eelmise päeva kohta:

 • sammude arv - kui sul pole nutikella siis paigalda oma telefoni sammude lugemiseks äpp, nt Pedometer;
 • unetundide arv;
 • õppetööle kulunud tundide arv.
5.
 Lisa tabeli juurde pilt või telefoni kuvatõmmis äpist või pilt nutikellast mida kasutasid sammude lugemisel. Pildi lisamiseks vali menüüst Insert-Image-Image over cells.
NB! Tabelisse lisa ainult täisarvud. Kui jääd mõne tegevuse juures hätta siis kirjuta vainotuisk@gmail.com

Monday, March 30, 2020

Konverentsitöö

Tänan sisukate distantsõppe muljete postituste eest! Rõõm oli lugeda et enamusel asjad sujuvad ja suuremaid probleeme pole.

Konverentsitöö peaks nüüd valmis olema ja juhendajale esitatud. Mina hindan vormistust ja märgin selle kohta osaoskuste täitmise (teksti nõuded, lehe seaded, keelkeline korrektsus; sisukord, lk numbrid peatükid; viitamine) meie väikeste ülesannete tabelisse.


Kui sul on veel küsimusi siis küsi failis kommentaarina või kirjuta vainotuisk@gmail.com
Kaitsmise kohta tuleb täpsem info lähiajal.


Joonistas: Väino Tuisk

Sunday, March 22, 2020

Distantsõppe muljed

Nüüd, kui nädal aega oleme distantsõppel, saab teha esimesi kokkuvõtteid ja järeldusi. Selleks et asju paremini korraldada soovin saada esimesi muljeid sellest nädalast.

Kirjuta oma ajaveebi uus postitus distantsõppest:

 • kuidas on seni sinuarvates distantsõpe toiminud;
 • kas oled kõigi ülesannetega hakkama saanud;
 • kas aega kulub rohkem/vähem;
 • mis on olnud probleemid;
 • millised on olnud edusammud;
 • millised keskkonnad nii suhtluses kui ülesannete täitmises on olnud sinuarvates sobilikumad;
 • millised keskkonnad nii suhtluses kui ülesannete täitmises on olnud sinuarvates ebasobilikumad/keerulisemad ;
 • kuidas oled saanud hakkama ajaplaneerimisega ja enesedistsipliiniga;
 • mida tuleks õpetajatel teisiti teha;
 • millised on veel mõtted seoses uue olukorraga, nt kuidas veedad aega, kuidas saad hakkama kodusolemisega jne.
NB! Lisa illlustreeriv pilt ja ilmesta tekst.

Foto: Argo Valdmaa

Monday, March 9, 2020

Teksti vormistamine vastavalt juhendile

Vormista tekst vastavalt meie kooli kirjalike tööde juhendile.

NB! Stiilivead - tühikud! Kirjaga saatmine

Foto: Väino TuiskMonday, March 2, 2020

Teksti parandamine

Ava Teksti parandamise harjutus ning salvesta see oma Portfelli. Täida failis olevad ülesanded. 
Foto: Väino Tuisk

Sunday, February 9, 2020

Arvuti ja interneti kasutamise hea tavaLogi sisse lehel app.writereader.com, kasutajanimeks on sinu eesnimi ja klassi koodiks 
4jww
.
http://tothewebsite.com/wp-content/uploads/2019/07/

Loo uus raamat, milles on
 • Raamatu esileht (tiitelleht)
 • Raamatu pealkirjaks kirjuta: “Informaatika praktiline töö”
 • Autori reale kirjuta oma nimi.
 • Kaanepildiks lisa õppeainega sobiv pilt.
 • Raamatus on 5 sisu lehekülge:

 • 1.lehekülg: Milline on nutiseadmete kasutamise hea tava koolis, kodus, avalikus kohas. Lisa 1 teemakohane pilt. Vastuse leidmisel kasuta internetimaterjale.
 • 2.lehekülg: Selgita, mis on arvuti riistvara, mis on tarkvara ning mis on peamine erinevus nende vahel. Lisa 1 teemakohane pilt. Vastuse leidmisel kasuta internetimaterjale.
 • 3. lehekülg: Koosta klaviatuuri klahvikombinatsioonide kasutamise õpetus vähemalt 5 erineva õpitud kombinatsiooni kohta. Lisa 1 teemakohane pilt. Kasuta meie iseseisva töö lehte klassi ajaveebi 8. detsembri postitusest.
 • 4 lehekülg: Selgita arusaadavalt, mis on netikett ja mis on meilietikett? Lisa 1 teemakohane pilt. Vastuse leidmisel kasuta internetimaterjale.
 • 5. lehekülg: Koosta järgmise näidise põhjal hea e-kirja reeglid. Lisa pildina kuvatõmmis ekraani osast oma postkasti kirjast mille saadad õpetajale  - vt ülesande viimast osa.
 1. E-kirja alustan alati .......................... ja lõppu kirjutan oma ......................
 2. E-kirja teema (pealkirja) reale kirjutan ..................., sest see annab kirja saajale lühidalt teada, millest kirjas räägitakse.
 3. Laused ja nimed ................... alati ................... algustähega, ka internetis kirjutamisel.
Kui raamat on valmis, siis kontrolli, kas kõik on tehtud vastavalt juhendile.  Seejärel saada õpetajale reeglitele vastav e-kiri (vainotuisk@gmail.com) koos e-raamatu lingiga.

Sunday, February 2, 2020

Kübernööpnõel

Kübernööpnõela test:

Test 

Aadressiks sisesta vainotuisk@gmail.com

Sunday, January 26, 2020

Konverentsitöö

NB! Konverentsitöö paiguta oma Portfelli kausta ja jaga juhendajaga.

Monday, January 13, 2020

Konverentsiks valmis!
Tänase tunni ülesanne:
https://www.technipages.com/


Paarid:ja teermad:
Mirelle, Enna Melissa - Slovakkia
Marta, Robin - Horvaatia
Willem, Epp - Belgia
Kevin, Emilia - Norra
Elise-Marleen, Tanel - Portugal

Maria, Lisandra - Kreeka
Ott, Martha - Iirimaa 1. Koosta Google esitlus ühe paarilise Portfellis.
 2. Jaga esitlus teise paarilisega
 3. Jagage ülesanded
Slaidikavas on:
 • Tiitelleht pealkirjaga ja autorite nimedega ning piltidega, tekstid ilmuvad animatsiooniga, 
 • 1. slaid pealkirjaga Üldandmed: riigi pealinn, rahvaarv, pindala, riigikord, lipp (pildina). Lisa viide allikale.
 • 2. slaid Kaart. Lisa kuvatõmmis ekraani osast Google Maps kaardist kus on näha riik koos naabritega. Lisa viide allikale.
 • 3. slaid Pealinn. Lisa pilt pealinnast ja paar lauset pealinna kohta. Lisa viide allikale.
 • 4.5.6. slaid. Vaatamisväärsused. Valige 3 selle riigi vaatamisväärsust ja tutvustage neid igaüht eraldi slaidil. Slaidil peab olema pilt ja tutvustav tekst ning viide allikale.
 • 7. 8. 9. slaid Kuulsused. Valige 3 selle riigi kuulsat inimest ja tutvustage neid igaüht eraldi slaidil. Slaidil peab olema pilt ja tutvustav tekst ning viide allikale.
 • 10. slaid Transport. Kui kaugel on selle riigi mõni kuurort, mille valiksite oma sihtkohaks, Pärnust (kasuta Google Maps-i)? Millise transpordiga sinna saab, kui palju pilet maksab?  Lisa viide allikatele.
 • 11. slaid Kokkuvõte. Kirjutage lühidalt miks sellesse riiki võiks minna, mida kindlasti seal tegema vaatama.
 • 12. Lõpuslaid.

Slaididel peab olema:
 • rakendatud mingi kujundus, mitte algne valge taustaga;
 • pildid piisavalt suured;
 • tekstid taustast eristuvad, kontrastsed värvid.
 • tekstid vähemalt suurusega 26;
 • vähemalt tiitellehel peab olema kasutatud tekstide ilmumisel animatsiooni.