Sunday, October 11, 2020

Projekt

Järgmine suurem ülesanne on meil uuringuprojekti läbiviimine.

Uuringuprojekt peab olema eesmärgiga mingi probleem ära lahendada, teada saada mida enamus või mingi grupp soovib koolis, huvikoolis vms muuta.

Tegeleme projekti ettevalmistustega:

  • lisa projekti jaoks ajaveebi staatiline leht;
  • lisa sinna andmed oma projekti kohta (pealkiri/teema, eesmärk, läbiviijad, valim, ajakava).


Kuvatõmmis

Sunday, May 10, 2020

Ilmavaatluse analüüs

Oma ajaveebi lisa uus postitus ilmavaatluse tulemuste kohta, tee lühike kokkuvõte vaatlustulemustest: kas on märgata mingeid muutusi aja jooksul, kas on märgata kliima soojenemist, tormituulte sagenemist või vastupidi vms. 

Lisa postitusele diagrammid kuvatõmmistena. NB! Ära unusta postituse ilmestamist.

Foto:Väino Tuisk

Saturday, May 2, 2020

Analüüsidest ja ilmavaatlus

STATISTIKA ANALÜÜSIDEST

Une- ja õppimistundide ning kehalise aktiivsuse jälgimise tulemustest mõned mõtted. 

Selgub et õppetöösse suhtumine paistab selgelt välja ka statistikast: need kellel asjad korras, kulutavad õppetööle rohkem aega kui need kellel õppetööga rohkem probleeme. Minu järeldus on see et kõige olulisem on suhtumine õppimisse mitte võimed või võimalused ja oskused. Kes õppimiseks aega võtab ja asjadega tõsiselt tegeleb see on ka edukam. Siit võiks teha järelduse kogu eluks.
Unega ei paista probleeme olevat, ilmselt on see üks distantsõppega kaasnevaid postiiivseid tulemusi et vabama ajaplaneeringu tõttu on võimalik ka rohkem magada. Uni on ju väga tähtis.

Kõige murelikumaks teeb üleüldine vähene kehaline aktiivsus.
6–19 aastased lapsed võiksid liikuda 2012. aastal ilmunud ulatusliku uuringu kohaselt ööpäevas vähemalt 12 000 sammu. Muidugi ei ole meie statistika tabelites alati täpne aga tegeliku olukorra ja soovitusliku sammude arvu vahel on erinevus sageli kordades.

Ma väga loodan et selle ülesande käigus nii mõnigi oma kehalise aktiivuse probleemi märkas ja sellega tegeleb.

UUS ÜLESANNE

Tee Google Drive kausta Portfell ülesande vastuseks uus tabel Ilmavaatlustest ühes Eesti asukohas 3. mail. Asukohad leiad Stuudiumist tänase tunni kommentaarist. 


Ilmavaatlustest kasuta keskmist õhutemperatuuri ja keskmist tuule kiirust. Vaatluse andmed saad EMHi veebilehelt. Vaatlust alusta 2005. aastast ja lõpeta 2020. aasta andmetega. 

Tabeli koostamisel pea silmas et ilmavaatluse tulemuste lahtrites oleksid ainult arvud ilma ühikute ja tühikuteta muidu ei saa teha arvutusi.

Tabeli alla tee arvutused maksimaalse minimaalse ja keskmise väärtuse arvutamiseks. Arvutamisel kasuta funktisoone =min(), =max() ja =average(). Vt eelmise ülesande videost kuidas arvutusi teha.

Vormista tabel korrektselt ja kujunda - jooni tabeli lahtrid ja värvi taustad. Lisa vaatluste tulemuste kohta 2 eraldi diagrammi, üks õhutemperatuuri muutumisest ja teine tuulekiiruse muutumisest. 


Foto: Väino Tuisk

Sunday, April 26, 2020

Statistika andmete analüüs

Lisa oma ajaveebi eelmises ülesandes koostatud  sammude, une- ja õppimistundide tabeli andmete põhjal postitus kus analüüsi andmeid.
Analüüsis too välja millistel päevadel on suurimad, väiksemad tulemused - proovi põhjendada millega need tulemused seotud võiks olla. Kas on märgata mingeid seoseid, nt unetundide ja õppimistundide vahel, sammude ja unetundide vahel jne. Kas on märgata mingeid tendentse, nt õppimisele kulub järjest vähem aega, nädalavahetusel on kehaline aktiivsus suurem (samme rohkem) jne.
Lisa postitusele kuvatõmmis tabelist ja diagrammidest. 


Kuvatõmmis Väino Tuisk

Sunday, April 12, 2020

Statistika kokkuvõtted ja diagrammid

Kui nüüd statisika tabelis olemas siis teeme selle põhjal kokkuvõtte ja  analüüsi.


  • Tabeli arvandmed peavad olema ilma ühikuteta muidu ei saa arvutusi teha.
  • Tee tabelis vajalikud arvutused - iga arvutulba alla leia minimaalne, maksimaalne ja keskmine väärtus. Selleks kasuta funktsioone min(), max() ja average(). Funktsiooni kirjutamist alusta "=" - märgiga.
  • Tee tabel ilusamaks: kasuta lahtrite joonimist, taustavärvi ja teksti ilmestamist.
  • Koosta 2  diagrammi, üks kus näha sammud ja teine une- ja õppimistundide kohta. NB! Vali sobiv graafiku tüüp. Paiguta diagrammid tabeli alla või kõrvale nii et need ei kataks tabelit ega pilte.


Sunday, April 5, 2020

Statistika - andmete kogumine


Uus ülesanne

1.
Moodusta oma Google Drive'i Portfellis ülesande vastuseks uus arvutustabel nimega Statistika.

Tekita järgmine  tabel:


2.
Lisa Google kalendrisse meeldetuletus et nädala jooksul iga päev täidad tabelit:


3.
Lisa kuvatõmmis (Win+Shift+S) kalendri sündmuse lisamisest tabeli juurde.

4.
Tabelisse lisa iga päev eelmise päeva kohta:

  • sammude arv - kui sul pole nutikella siis paigalda oma telefoni sammude lugemiseks äpp, nt Pedometer;
  • unetundide arv;
  • õppetööle kulunud tundide arv.
5.
 Lisa tabeli juurde pilt või telefoni kuvatõmmis äpist või pilt nutikellast mida kasutasid sammude lugemisel. Pildi lisamiseks vali menüüst Insert-Image-Image over cells.
NB! Tabelisse lisa ainult täisarvud. Kui jääd mõne tegevuse juures hätta siis kirjuta vainotuisk@gmail.com